Montering

Framhjul med navmotor

  • Det är viktigt att framhjulet monteras så att sladden sticker ut till VÄNSTER.
  • Motorkabeln ska gå NEDÅT så  att regnvatten på sladden kan droppa bort utan att rinna in i motorn.

Ramfäste

  • Skruva fast ramfästet på den lutande ramen med slangklämmorna. Vrid slangklämmorna så att skruvarna är riktat uppåt och nära ramfästet. Det gör att man inte kommer åt dem när batteriet sitter på vilket minskar stöldrisken.
  • De utstickande delarna av slangklämmorna som blir över när man spänt åt kan enkelt tas bort genom att böja dem fram och tillbaka tills de går av. Man behöver alltså ingen tång för att knipa av dem.

Batterihållare

  • Skruva fast batterihållaren på ramfästet.
  • Sätt i batteriet.

Sladdanslutning

  • Anslut sladden från batterihållaren till motorn. Notera att där är pilar på kontakterna som ska siktas in mot varandra.
  • Fixera sedan sladden med buntband, men inte stramare än att det går att svänga framhjulet!

Magnetskiva

Separera magnetskivan i 2 delar genom att dra isär delarna rakt ut.

 

Tryck ihop magnetskivorna runt skaftet på vevaxeln och trä på ringen för att hålla ihop magnetskivan

Trampdetektorn

Fäst trampdetektorn  mot den vertikala ramen med buntband.

 

Justera avståndet mellan detektorn och skivan till ca 5 mm och så att korset syns i hålet på magnetskivan.

Tryck på ON-knappen på batteriet. Rotera runt tramporna så magneterna i skivan passerar detektorn. LED-lampan ska lysa vid varje passage.