Batteri

Hur ska man sköta batteriet så att det varar länge?

Det är tre saker som är viktiga att tänka på. Man ska undvika att batteriet blir för

  • varmt
  • kallt
  • urladdat

Om man kör på vintern är det alltså bra att ta in batteriet om cykeln står ute i minusgrader. När man väl kör och använder batteriet alstras värme som håller batteriet varmt. Om man kört slut på batteriet ska man inte vänta för länge med att ladda det utan sätt det på laddning direkt. Om spänningsnivån kommer under en viss nivå dör batteriet.

När ska man ladda batteriet?

Man sätter igång systemet genom att trycka på strömbrytaren på batteriet. Det spelas då en melodi från motorn. Om batteriet är tillräckligt laddat spelas en uppåtgående melodi. Man behöver i så fall inte ladda batteriet. Om däremot melodin som spelas upp är i en fallande skala betyder det att det kan vara dax att ladda batteriet. Det är dock ingen panik, man kommer kanske drygt en mil till. Är batteriet alltför urladdat, spelas endast två toner, den andra lägre än den första. Om detta sker startar inte systemet utan frikopplar. Det går då att cykla men man får ingen hjälp. I detta fall är det alltså nödvändigt att sätta batteriet på laddning direkt för att få systemet att hjälpa till och driva motorn.

Hur vet jag att batteriet är full-laddat?

Man laddar batteriet genom att ansluta batteri-laddaren. Den har en LED-lampa som lyser rött när den laddar batteriet och som slår om till att lysa grönt när batteriet är full-laddat.

Urladdas batteriet snabbt om man glömmer stänga av?

Det varierar en del beroende på hur man kör. Generellt vinner man körsträcka på att köra fort, alltså vid pendling, medan den blir mindre vid mycket starter och accelerationer i samband vid stadstrafik. Vi har uppmätt 63 km vid körning i landsvägskörning och 46 km i stadskörning. Allteftersom batteriet åldras minskar sedan körsträckan.

Nej. Efter 2 minuter går systemet i vila och drar minimalt med ström. När man sedan rör cykeln igen känner en accelerometer av detta och startar upp systemet.

Hur långt kommer man på ett full-laddat batteri?