Funktion

Hur gör jag vid körning i backar?

I uppförsbackar växlar du ner för att få mer hjälp. Detsamma gäller om du har motvind. I nedförsbackar slutar du trampa vilket får systemet att frikoppla.

Hur gör jag för att få mer motor-hjälp av systemet?

Växla ner! Hjälpen anpassas efter vilken växel man kör i. Jämför med hur du cyklar med en vanlig växlad cykel. När man startar från stillastående för att accelerera brukar man ha en lägre växel i för att kunna ge mer kraft. Sedan allteftersom hastigheten ökar lägger man i högre växel och man kan då trampa långsammare med mindre kraft till hjulen. Motorhjälpen är anpassad för att förstärka precis denna situationen. Systemet vet vilken växel som du kör med genom att jämföra hjulets hastighet med din tramphastighet. Det fungerar oberoende av hur många växlar du har på din cykel, förrutsatt att du har fler-växlad och inte en-växlad cykel.

Kan man få ännu mer hjälp av systemet även i de högre växlarna?

Ja, det är möjligt att själv konfigurera om systemet och välja mellan två olika inställningar på hjälpen. Det finns en standard inställning och en som ger ytterligare hjälp i de högre växlarna. Genom att luta cykeln åt olika håll minst 45 grader när man sätter på strömbrytaren så kommer de olika inställningarna väljas. Lutar du åt HÖGER får du den HÖGRE, mer uppskruvade hjälpen. Lutar du åt VÄNSTER får du den VÄNLIGA, varliga inställningen. Inställningen sparas sedan så nästa gång du startar systemet väljs den inställning som du valt vid senaste konfigureringen. För att veta vilken inställning som körs spelas olika melodier upp vid uppstart (förutsatt att batteriet är tillräckligt laddat så inte melodin för låg batterispänning spelas).